Es sieht aus, dass Sie im sind. Wünschen Sie sich an die Deutsche Website gehen? ja | nein

ZÍSKALI JSME CENU SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE !!

Zeptejte se nás... 800 141 432 Poptávka

ZÍSKALI JSME CENU SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE !!

Naše firma získala dnes prestižní cenu „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE". Cenu uděluje Sdružení českých spotřebitelů. Zástupcům naší firmy ji předal hejtman Jihočeské kraje pan Mgr. Jiří Zimola. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale také při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu a podobně. Při udělení ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.

spokojený zákazník

TOPlist