Es sieht aus, dass Sie im sind. Wünschen Sie sich an die Deutsche Website gehen? ja | nein

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 2023-2024

Zeptejte se nás... 800 141 432 Poptávka

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 2023-2024

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 2023-2024


Od 17.1.2024 byly aktualizovány podmínky pro získání dotací v programu Nová zelená úsporám light. Jedna z hlavních změn je povinnost výrobců použít pro výrobu oken a dveří profil s minimální stavební hloubkou 80 mm. U naší firmy jsou tyto profily samozřejmostí. Používáme profily se stavební hloubkou 85 mm. Zastaralé profily se stavební hloubkou 70 mm byly již z našeho sortimentu dávno vyřazeny.

 


Přehled všech závazných pokynů pro žadatele a příjemce je možné si stáhnout kliknutím na obrázek ve formátu PDF :

Závazné pokyny NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGJHT 2024
Od 9.1.2023 lze žádat v programu Nová zelená úsporám Light o dotaci na okna a vchodové dveře. V případě výměny oken až 12 000 Kč na jeden kus výplně, v případě vchodových dveří je to až 18 000 Kč na jeden kus. V obou případech pak celková suma dotace může činit až 150 tisíc korun. Okna musí být opatřena trojsklem s tloušťkou rámu alespoň 70 milimetrů. Montáž výplní může probíhat i svépomocí, doporučujeme však odbornou montáž od našich zaškolených pracovníků.


Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. Získat NZÚ Light lze za předpokladu, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti. Pro doložení důchodu bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání. Bylo-li zateplení realizováno po 12. září 2022, tak je možné o dotaci požádat i zpětně. Žádost o dotaci lze podat pouze prostřednictvím portálu Identita občana ( identitaobcana.cz ). K žádosti o dotaci není nutný žádný projekt, jako u běžného programu Zelená úsporám, pouze posudek (kontrola žádosti), který lze provézt prostřednictvím zástupce MAS (Místní akční skupiny) či EKIS (Energetická konzultační a informační střediska), jež sídlí v každém regionu. Poradí i zaměstnanci úřadu práce, kteří pomáhají s příspěvkem na bydlení.

Důležité webové stránky :

https://novazelenausporam.cz/

https://www.identitaobcana.cz


Nová Zelená úsporám Light

TOPlist